หน้าเว็บ

Type-3 Plaga

Type-3 Plaga เป็นปรสิตใน Resident Evil 5 ถูกตัดแต่งพันธุกรรมจาก Plaga ธรรมดาซึ่งประเภทที่สามนี้ได้รับการพัฒนาโดย Tricell, inc. ซึ่งพยายามลบข้อด้อยของ Type-2 Plaga รวมทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งด้วย

ไทรเซลล์วิจัยและปรับปรุงพลาก้าเพื่อสร้างทหารที่มีความสามารถทางกายภาพเพิ่มขึ้น จนได้ผลการทดลองเป็นพลาก้าประเภทที่สามนี้ เป็นความสำเร็จจากการปลูกถ่ายปัจจัยทางพันธุกรรมจากพลาก้าสายพันธุ์เด่นที่ตายแล้วเข้ากับสายพันธุ์ปกติและทีมวิจัยเอาชนะปัญหาหลายประการที่เป็นผลมาจากการทดลองภาคสนาม ไทรเซลล์ใช้พื้นที่รอบบ่อน้ำมันแอฟริกาเป็นพื้นที่ทดสอบอย่างเป็นทางการของพลาก้าประเภทที่สามโดยใช้ชนเผ่า Ndipaya ชนเผ่าพื้นเมืองเป็นหนูทดลองโดยปกปิดเป็นการฉีดวัคซีน พลาก้าประเภทที่สามแพร่ในรูปแบบของไข่เหมือนกับพลาก้าปกติ เมื่อพลาก้าโตเต็มวัยทั้งเผ่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของพลาก้าประเภทที่สาม

ปัญหาแรกคืออัตราการรอดชีวิตต่ำ ขณะที่อัตราการรอดชีวิตของมนุษย์เพศชายสูงถึง92% แต่ในผู้หญิงและเด็กอัตราเป็น0% ปัญหาต่อไปคือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลักษณะทางกายภาพทำให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดสูงถึงสามเมตร ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นความล้มเหลวของพลาก้าสายพันธุ์เด่นที่ฤทธิ์แรงเกินไปแต่บางตัวก็สามารถกระโดดได้ไกล ปัญหาเหล่านี้ได้รับการพิจารณาและถือว่าเป็นก้าวต่อไปอีกระดับของงานวิจัย

มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นจำนวนมากต่อโฮสต์เมื่อโตเต็มวัย ผิวหนังฉีกขาดชัดเจน ตาขวางเป็นสีเหลืองอ่อนมากกว่าสีแดงแบบพลาก้าประเภทที่สอง พลาก้าประเภทที่สามจะทำให้โฮสต์ฆ่าอย่างคลุ้มคลั่งซึ่งแสดงให้เห็นในชนเผ่าที่สวมเสื้อผ้าแบบบรรพบุรุษของพวกเขาและหยิบหอกกับโล่มาฆ่าฟันกันเอง เนื่องจากลักษณะยีนที่โดดเด่นทำให้พลาก้าประเภทที่สามมีรูปแบบการกลายพันธุ์ใหม่ๆในโฮสต์บางตัวอย่างเช่น Giant Majini และ Duvalia