หน้าเว็บ

Zealot

วันที่สร้าง : ก่อนปี 2004
สร้างจาก : มนุษย์
สร้างโดย : การติดปรสิตพลาก้า
จุดประสงค์ : ไม่ระบุ
สถานะ : ไม่เคลื่อนไหว
Zealot เป็น Ganado และเป็นสาวกของลัทธิ Los Illuminados อยู่ใน Salazar Castle ของ Ramon Salazar พวกเขาสวมชุดเสื้อคลุมนักบวชปักสัญลักษณ์ของลัทธิ เสื้อคลุมสีดำคือชุดของพวกปกติ เสื้อคลุมสีม่วงคือชุดของพวกระดับสูง เสื้อคลุมสีแดงคือพวกผู้นำลัทธิ

ชีววิทยา

พวกเขาไม่ออกปราสาทมาเป็นปีำๆทำให้ผิวซีดกว่าชาวบ้านและศีรษะของพวกเขาล้านน่าจะมาจากการจงใจโกนศีรษะอันเนื่องมาจากข้อบังคับของลัทธิมากกว่าที่จะเป็นผลข้างเคียงของปรสิต บางตัวมีรอยสักหรือรอยแผลเป็น

อาวุธของนักบวชดีกว่า Villagers พวกเขาใช้อาวุธสมัยยุคกลางเช่น เคียว ลุกตุ้ม หน้าไม้ ไดนาไมท์ และเครื่องยิงจรวด นักบวชบางคนถือโล่ไม้ขนาดใหญ่หรือใส่หน้ากากเหล็ก นักบวชทุกระดับจะสวมหมวกเหล็็กแต่พบมากที่สุดในกลุ่มที่ใช้อาวุธระยะประชิด

สีของเสื้อคลุมนักบวชบ่งบอกระดับหรือสถานภาพภายในลัทธิ:
  • สีดำสวมโดยนักบวชระดับล่างซึ่งใช้อาวุธทุกประเภท นักบวชชุดดำมีโอกาสน้อยที่ Plaga จะโผล่ออกมาเมื่อได้รับบาดเจ็บ
  • สีม่วงสวมโดยนักบวชระดับสูงซึ่งจะพบเมื่อผู้เล่นเข้าไปในส่วนลึกของปราสาทมักจะอยู่กันเป็นกลุ่ม หัวหน้าของกลุ่มนี้จะสวมกระโหลกแพะซึ่งไม่ได้ผิดปกติอะไร นักบวชชุดดำมีโอกาสสูงที่มีพลาก้าขั้นบี
  • สีแดงสวมโดยนักบวชระดับผู้นำลัทธิซึ่งสวมกระโหลกแพะหรือสร้อยคอ นักบวชเหล่านี้จะปรากฎเป็นผู้นำกลุ่มของนักบวชระดับล่าง นักบวชผู้นำลัทธินี้จะฆ่ายากกว่าลูกน้องของพวกเขา มักจะมีพลาก้าซีอยู่ภายใน