หน้าเว็บ

Novistador

วันที่สร้าง : ก่อนปี 2004
สร้างจาก : มนุษย์/แมลง
สร้างโดย : การติดเชื้อปรสิตพลาก้าและการข้ามสายพันธุ์
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : สูญพันธุ์
Novistador เป็นสัตว์กลายพันธุ์ผสมระหว่างมนุษย์และแมลงพบโดย Leon S. Kennedy ที่สเปน ชื่อของมันแปลว่า"มองไม่เห็น"

ประวัติ

โนวิซทาดอร์เกิดจากการทดลองที่น่าสยดสยองของพลากัสกับมนุษย์โดยเป็นการวิจัยส่วนหนึ่งของ Los Iluminados ลีออนพบกับโนวิซทาดอร์สองที่ใน Salazar Castle ที่แรกคือท่อระบายน้ำและใต้ดิน ที่สองคือหอคอยปราสาทซัลลาซาร์

ชีววิทยา

แม้ว่าจะมีเพียงสี่ขาเหมือนกับมนุษย์แต่มันก็ได้รับความสามารถพิเศษจากยีนของแมลง โดยส่วนใหญ่โนวิซทาดอร์มีตาเรืองแสงสองข้าง หนวดสองข้างและปีกคู่หนึ่งอยู่ที่หลัง ขาหน้ามีกรงเล็บยาวคมพอที่จะฉีกเนื้อมนุษย์เป็นชิ้นๆได้อย่างง่ายดายซึ่งเห็นได้จากการฆ่าลีออน

อาวุธอื่นนอกเหนือจากกรงเล็บของพวกมันก็ยังมีกรดกัดกร่อนสูง กรดนี้สามารถกัดเนื้อจนไปถึงกล้ามเนื้อได้ และโนวิซทาดอร์ยังมีความสามารถในการพรางตัว โดยพวกที่สามารถทำอย่างนี้จะเป็นกลุ่ม "Stealth Type" มันทำได้โดยเปลี่ยนสีตนเองให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ถึงมันสามารถพรางตัวจนเกือบมองไม่เห็น ก็ยังมีลักษณะหลายอย่างที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นได้เพราะการพรางตัวของมันไม่สามารถซ่อนตาเรืองแสงได้และกรดก็สามารถเห็นว่าออกจากปากของมันแม้จะซ่อนตัวอยู่

การเคลื่อนที่หลักของมันคือการปีนป่ายตามพื้นผนังเพดานอย่างรวดเร็ว สำหรับประเภท "Flying Type" ปีกของพวกมันทำให้บินได้แต่ก็ระยะเวลาสั้นๆเพราะน้ำหนักของสัตว์บกที่ไม่เหมาะกับปีก ในช่วงกลางๆที่มันบินเป็นเวลาที่มันมีจุดอ่อนเยอะที่สุด การยิงปืนใส่จะทำให้มันร่วงทันที

การโจมตี

  • Claw attack - ฟันศัตรูด้วยกรงเล็บ ค่าความเสียหาย 500
  • Acid Vomit - อาเจียนปล่อยกรดออกมาระยะไกลขณะยืนอยู่กับที่ ค่าความเสียหาย 500
  • Acid Vomit grab - เกาะและอาเจียนกรดใส่ผู้เล่นสองครั้ง ค่าความเสียหาย 500 X 2
  • Grab kick - เกาะผู้เล่นและถีบให้ล้มลง ค่าความเสียหาย 300
  • Tobitsuki kick - กระโดดกลางอากาศและถีบผู้เล่น
  • Beheading - ใช้กรงเล็บตัดคอศัตรู ตายทันที