หน้าเว็บ

Sodibaya

วันที่สร้าง : 2008
สร้างจาก : มนุษย์
สร้างโดย : การติดเชื้อ Type-3 Plaga
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : สูญพันธุ์
Sodibaya เป็นชนเผ่าแอฟริกาตะวันตกที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆกับเขตปกครองตนเอง Kijuju ประชากรและดินแดนของพวกเขาลดน้อยลงในศตวรรษที่ 20 และอาจจะสิ้นชาติพันธุ์ในตอนต้นศตวรรษที่ 21

ประวัติ

เดิมทีเผ่าโซดิบายาอาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำ จนไทรเซลล์สร้างบ่อน้ำมันและยึดที่ดิน ขับไล่พวกเขาไปยังพื้นที่ลุ่มแม่น้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้

ในปี 2008 Ricardo Irving ผู้อำนวยการบ่อน้ำมันออกคำสั่งให้สร้างระบบเรือแจวสำหรับชาวโซดิบายา เรือแจวกอนโดลาทำให้ชาวโซดิบายามีความรู้มากยิ่งขึ้นและลดอัตราการถูกจระเข้ทำร้าย ในที่สุดเออร์วิงก็เป็นมิตรกับชาวโซดิบายา

เผ่าโซดิบายาถูกต้อนไปยังบ่อน้ำมันเพื่อรักษาหลังจากที่เออร์วิงประกาศแจ้งเตือนโรคระบาด ซึ่งที่จริงแล้วไม่มีโรคระบาดใดๆและการรักษาคือการทดลอง Type-3 Plaga ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

เช้าวันต่อมาพบว่าเด็กที่มีอายุน้อยในเผ่าเสียชีวิตจากการรักษา หัวหน้าเผ่ามุ่งตรงไปยังบ่อน้ำมันเพื่อถามสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เขากลับมาและบอกกับคนในเผ่าว่าโรคระบาดจะคร่าชีวิตพวกเขา ความกลัวตายของชาวโซดิบายาทำให้พวกเขากลับไปรักษาอีกไม่ว่าพวกเขาจะต้องการหรือไม่

หลายวันต่อมาพฤติกรรมของชาวโซบดิบายาก็เปลี่ยนแปลงไป ผู้ชายทาสีตามตัวเหมือนจะออกศึก ผู้หญิงไม่โศกเศร้ากับการตายของทารก พวกเขาเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากพลาก้า