หน้าเว็บ

Cephalo

วันที่สร้าง : 2009
สร้างจาก : มนุษย์
สร้างโดย : การติดเชื้อพลาก้าประเภทที่สอง
ส่วนสูง : 7 - 8 ฟุต
จุดประสงค์ : อาวุธชีวภาพที่มีสติปัญญาและสั่งการได้
สถานะ : สูญพันธุ์
Cephalo เป็น Type 2 Plaga ตัวเต็มวัยมีลักษณะคล้ายกับตะขาบออกมาจากคอของ Majini ซึ่งส่วนที่ออกมาเป็นกระดูกสันหลังมีคุณสมบัติเหมือนใบมีด เซฟาโลทนต่อกระสุนปืนได้ดีและโครงสร้างปรสิตส่วนใหญ่อยู่นอกร่างกาย ดังนั้นการโจมตีที่ร่างกายจึงไม่มีประโยชน์เพราะสร้างความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้น พลาก้าประเภทนี้มีความเชื่อมโยงกับปรสิตชนิดเอในยุโรป

การปรากฏตัว

เซฟาโลตัวแรกคือผู้หญิงที่มีชื่อว่า Allyson เธอถูกมาจินิลักพาตัวเมื่อพยายามหนีไปพร้อมกับ Adam แฟนของเธอ ผู้เล่นจะได้ยินเสียงเธอกรีดร้องจากระเบียงก่อนถูกลากเข้าไปในบ้าน เมื่อผู้เล่นเข้าไปในบ้านและสร้างความเสียหายให้เธอพอประมาณ พลาก้าจะเผยตัวออกมาและพบมากในเนื้อเรื่องบทที่ 2-2

ในเนื้อเรื่องบทหลังๆมักอาศัยอยู่ใน Base Majini มากกว่า Wetland Majini นอกจากนี้ยังอยู่ใน The Mercernaries Reunion ในด่านแรกเซฟาโลส่วนใหญ่มักผู้หญิง

การโจมตี

Slam - การโจมตีพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด โดยมันทุ่มผู้เล่นถ้าอยู่ใกล้เกินไป
Slash - ใช้ในบางครั้งหากผู้เล่นอยู่ห่างไกลจากมัน สามารถฟันจากพื้นหรือขณะลุกขึ้นก็ได้