หน้าเว็บ

Executioner Majini (Red)

สร้างจาก : Executioner Majini
สร้างโดย : การติดปรสิตพลาก้า
จุดประสงค์ : ไม่ระบุ
สถานะ : เสียชีวิต
Executioner Majini (Red) เป็นมาจินิเพชฌฆาตที่ใช้ขวานไฟยักษ์เป็นอาวุธ มีต้นแบบมาจาก Executioner Majini ปรากฏตัวใน Resident Evil 5 และ Resident Evil: Mercernaries 3D

ชีววิทยา

มันเป็นเพชฌฆาตที่ปรับปรุงแก้ไขจนมีพลังเหนือกว่ามาจินิเพชฌฆาตธรรมดา มี Plaga ที่ด้านหลังเหมือนกับ Garrador สามารถมองเห็นได้เวลาที่มันไล่ตาม

การปรากฏตัว

พบได้ในเนื้อเรื่อง Desperate Escape ของ Resident Evil 5 มันจะต่อสู้ในช่วงท้ายๆหากผู้เล่นเจอกลุ่ม Base Majini

ใน The Mercernaries ปรากฏตัวแค่เพียงด่านคุก แต่ใน Mercernaries Reunion ไม่ได้ปรากฏออกมาในด่านดังกล่าว มีเพียงมาจินิเพชฌฆาตธรรมดาเท่านั้นที่ออกมาแทน

และยังอยู่ในเกม Resident Evil: Mercernaries 3D โดยเป็นรองบอสใน EX Mission

การโจมตี

  • Overhead Swing - ท่านี้ใช้ทั้งเพชฌฆาตทั้งแบบธรรมดาและแดง แต่แตกต่างที่เพชฌฆาตแดงโจมตีเร็วกว่าแบบปกติเกือบ 40 % ต้องใช้ความระวังมากเพราะทำให้เข้าสู่สถานะโคม่า
  • Horizontal Swing - มันเหวี่ยงขวานในแนวระนาบ ควรอยู่ห่างๆหากโจมตีรูปแบบนี้
  • Horizontal Swing Rage - เหมือนกับการเหวี่ยงขวานธรรมดาแต่จะเหวี่ยงซ้ำไปมา มักใช้ในเวลาที่พลังชีวิตเหลือน้อย
  • Grab/Choke - หากมันบีบคอผู้เล่นตัวใดตัวหนึ่ง จะมีปุ่มกดทำให้หนีออกมาได้ แต่หากกดไม่ทันมันจะโยนลงพื้นและโจมตีด้วย Overhead Swing ผู้เล่นจะต้องกลิ้งหลบให้ทัน หากไม่ทันขวานจะจามลงที่หน้าอกผู้เล่นตายทันที แนะนำให้พาร์ทเนอร์ช่วยหากถูกจับ