หน้าเว็บ

Bui Kichwa

วันที่สร้าง : ไม่ระบุ
สร้างจาก : ปรสิตพลาก้า
สร้างโดย : การพัฒนาสายพันธุ์พลาก้า
จุดประสงค์ : ทดลอง
สถานะ : สูญพันธุ์
Bui Kichwa เป็นรูปแบบหนึ่งของ Type-2 Plaga ที่พัฒนาโดย TriCell ชื่อของมันมาจากภาษาสวาฮิลีแปลว่า"แมงมุมยักษ์"และ"ศีรษะ"ตามลำดับ

ประวัติ

บุยคิชวามีข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของพลาก้าตัวเต็มวัยจากสเปนในปี 2004 และถูกสร้างปรับปรุงสายพันธุ์เป็นประเภทที่สอง มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องอยู่ในร่างกายโฮสต์ตลอดเวลาแต่ก็ใช้เวลานานกว่าจะฟักตัว นอกจากนี้ยังสามารถฝังตัวลงใต้ดินเพื่อรอเหยื่อที่จะเป็นโฮสต์ที่เหมาะสมต่อไป