หน้าเว็บ

Cockroach

วันที่สร้าง : กันยายน 1998
สร้างจาก : แมลงสาบ
สร้างโดย : การติดเชื้อ T-Virus ทางอ้อม
ขนาด : 40 เซนติเมตร
จุดประสงค์ : อุบัติเหตุ
สถานะ : สูญพันธุ์
Cockroach เป็นแมลงสาบธรรมดาในทวีปอเมริกาเหนือ มักอาศัยอยู่บริเวณชุมชนเมือง ถือเป็นพาหะที่เหมาะสมแก่การระบาดของไวรัสในเขตเมืองอาทิเช่น Raccoon City และ Sheena Island

ชีววิทยาและพฤติกรรม

แมลงสาบที่ติดเชื้อ T-Virus มีการเปลี่ยนแปลงททางกายภาพและสติปัญญาน้อยมาก

แมลงสาบติดเชื้อมักอาศัยอยู่ตามท่อระบายน้ำ โดยปกติแล้วไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ เว้นเสียแต่มีแมลงสาบขนาดใหญ่อาศัยรวมกันจึงเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ได้ รวมทั้งมันยังกำจัดประชากรหนูในเมืองแร็คคูนซิตี้ดังนั้นการดำรงชีวิตของพวกมันจึงขึ้นอยู่กับหนู และสัตว์ประเภทนี้ยังมีพฤติกรรมกินกันเองเพื่อให้ได้รับสารอาหาร

แต่แมลงสาบที่ติดเชื้อไวรัส Uroboros มีผลแตกต่างกันไป มันกลายพันธุ์จนร่างกายมีขนาดใหญ่เทียบเท่ามนุษย์ แขนขนาดใหญ่มีกรงเล็บสามารถแทงเหยื่อได้หากอยู่ในระยะ โดยมีชื่อว่า Reaper