หน้าเว็บ

Moth

วันที่สร้าง : 1998
สร้างจาก : ผีเสื้อกลางคืน
สร้างโดย : การติดเชื้อ T-Virus ทางอ้อม
จุดประสงค์ : อุบัติเหตุ
สถานะ : สุญพันธุ์
Moth เป็นผีเสื้อกลางคืนที่กลายพันธุ์เพราะผลของ T-Virus พบใน Antarctic Transport Terminal สามารถปล่อยละอองพิษและฝังไข่ไว้ในร่างของเหยื่อ ไข่ดังกล่าวเมื่อฟักจะมีพิษต่อผู้เล่น

ผีเสื้อกลางคืนใน Resident Evil: Code Veronica จะเกิดออกมาอย่างต่อเนื่อง ควรหลีกเลี่ยงหากมีโอกาสหากไม่อยากสร้างบาปสร้างกรรม มันมีพลังชีวิตน้อยอ่อนแอมากกำจัดได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวไม่ว่าปืนใดๆ