หน้าเว็บ

Seeker

Seeker ของเวสเกอร์ในภาค CV
Seeker เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติใช้ระบุและตรวจจับข้าศึก มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า"อุปกรณ์ตรวจตรารักษาความปลอดภัยแบบอัตตาจร"

HCF

Host/Hive Capture Force ใช้หุ่นยนต์ซีคเกอร์ปฏิบัติการควบคู่กับ Enhanced Hunter เมื่อใดก็ตามที่หุ่นยนต์ตรวจพบการเคลื่อนไหวของศัตรู มันจะปล่อยเสียงแจ้งเตือน B.O.W. ที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีเข้าโจมตี

Seeker ติดระเบิดของเคราเซอร์ในภาค 4
Third Organization

ใน Resident Evil 4 Jack Krauser ใช้ซีคเกอร์สู้กับ Leon S. Kennedy มีอยู่สองประเภทได้แก่ซีคเกอร์บินได้และซีคเกอร์ติดระเบิด