หน้าเว็บ

Wasp

วันที่สร้าง : 1998
สร้างจาก : ตัวต่อ
สร้างโดย : การติดเชื้อT-Virusทางอ้อม
จุดประสงค์ : อุบัติเหตุ
สถานะ : สูญพันธุ์
Wasp เป็นต่อที่เติบโตบริเวณ Raccoon City และ Arklay Mountains มีขนาดใหญ่ผิดปกติเพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส การกลายพันธุ์ของสัตว์ส่วนใหญ่จำกัดอยู่แค่การเพิ่มขนาดตัวและความดุร้ายเพิ่มขึ้นเป็นปกติของสัตว์ที่ติดเชื้อ T-Virus

ในเกม Resident Evil

เหตุการณ์ระบาดที่เทือกเขาอาร์คเลย์ที่เกิดขึ้นโดย James Marcus ตัวต่อธรรมดาติดเชื้อT-Virus โดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้พวกมันมีขนาดใหญ่ขึ้นและดุร้ายกับใครก็ตามที่เดินเข้าใกล้รัง ถ้ามันพบว่ามีภัยคุกคาม มันจะโจมตีเหยื่อทันทีด้วยเหล็กไน

เหตุการณ์ในแร็คคูนซิตี้ มีผู้รอดชีวิตพบต่อยักษ์อยู่ใน Raccoon City Underground Research Facility และเขตป่า Raccoon Forest ไวรัสทำให้พิษมีความร้ายแรงมากขึ้น เหยื่ออาจเสียชีวิตได้หากไม่ถอนพิษด้วย Blue Herb นอกจากนี้พิษของตัวต่อกลายพันธุ์รู้จักกันในชื่อ V-Poison เป็นหนึ่งในสามสารประกอบใช้สร้างวัคซีน Daylight ที่สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของT-Virus ในร่างกายของโฮสต์

ตัวต่อที่พบใน Abandoned Hospital มักดูดน้ำหวานจากต้นไม้ยักษ์ที่ค้ำจุนตัวอาคารและโจมตีผู้บุกรุก