หน้าเว็บ

Monster Plant

Monster Plant
Monster Plant เป็นพืชที่เติบโตอยู่ในช่องลมของ Raccoon City Underground Laboratory สามารถทำให้เฉาด้วย V-JOLT โดยกลุ่มผู้รอดชีวิตเพื่อเปิดทางใช้บันไดในบริเวณใกล้ๆ