หน้าเว็บ

Moth Larvae

วันที่สร้าง : 1998
สร้างจาก : ผีเสื้อกลางคืน
สร้างโดย : การขยายพันธุ์ผีเสื้อกลางคืนที่ติดเชื้อ T-Virus
จุดประสงค์ : อุบัติเหตุ
สถานะ : สูญพันธุ์
Moth Larvae เป็นตัวอ่อนประเภทปรสิตรูปแบบหนึ่งของ Moth ที่ติดเชื้อ T-Virus จะฟักตัวและทะลวงออกมาจากหน้าอกของโฮสต์และเกาะที่หลังของเหยื่อ เมื่อโฮสต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส มันจะออกมาจากช่องอกของโฮสต์และฝังตัวที่แผ่นหลัง มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ชั่วเวลาหนึ่งเมื่อโฮสต์ตายและสามารถโจมตีได้ด้วยการเกาะหลังเหยื่อ