หน้าเว็บ

Sliding Worm

วันที่สร้าง : 1998
สร้างจาก : Grave Digger
สร้างโดย : การติดเชื้อ T-Virus ทางอ้อม
ความยาว : ประมาณ 1 เมตร
จุดประสงค์ : การขยายพันธุ์
สถานะ : สูญพันธุ์
Sliding Worm เป็นปรสิตที่กำเนิดจาก Grave Digger พบในเหตุการณ์ Raccoon City Incident

ลักษณะชีววิทยา

เกรฟดิกเกอร์ขยายพันธุ์ด้วยการวางไข่ในท่อระบายน้ำและในดิน ซึ่งมักจะวางทีเป็นร้อยตัว ด้วยภาวะติดเชื้อทำให้ไข่ฟักตัวอย่างรวดเร็วภายในสองชั่วโมง เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้จักกันในชื่อสไลดิงเวอร์ม

ตัวอ่อนเหล่านี้จำแนกอยู่ในกลุ่มกลายพันธุ์ผิดปกติ ส่วนใหญ่มักมีขนาดหนึ่งเมตร ฟันแหลมคม และลำตัวยืดหยุ่น สิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาศัยเลือดในการเจริญเติบโต เมื่อพบเหยื่อจะกระโจนใส่ด้วยพลังกระโดดอันทรงพลังและดูดเลือดเหยื่อเหมือนปลิง สามารถดูดเลือดได้มากถึงหนึ่งลิตร

หลังจากที่มันเกิดขึ้นมามันจะลอกคราบหลายครั้งเพื่อเจริญเติบโตโดยใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์จึงสามารถเป็นเกรฟดิกเกอร์ตัวเต็มวัย